• Välisterritooriumi koristamine
• Siseruumide koristamine
• Muru niitmine
• Akende pesemine