• Finantsraamatupidamine
• Arvete koostamine korteriomanikele
• Laekumiste administreerimine
• Korteriühistu palgaarvestus
• Võlglaste aruande koostamine
• Pangaülekannete ettevalmistamine ja vajadusel ka teostamine
• Maksude arvestus, deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
• Statistikaameti aruannete koostamine
• Kulude, tulude ja bilansi aruanne
• Aastaaruannete koostamine ja edastamine
• Dokumentide säilitamine