• Personaalne kliendihaldur
• Majandustegevuse aastakava koostamine
• Koosolekute korraldamine
• Juhatuse nõustamine haldusküsimustes
• Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine
• Lepingute haldamine ja korteriühistu asjaajamine
• Võlglastega seotud kohtuväline töö
• Näitude kogumine korteriomanikelt
• Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele
• Kulude analüüs
• Aruandlus juhatusele ja üldkoosolekule
• Aastaaruande tegevusaruande koostamine
• Pisiremonditööde organiseerimine
• Remonttööde ja järelevalve organiseerimine
• Remonttööde rahastamise organiseerimine ja nõustamine laenu saamisel
• Nõustamine majakarbi kindlustamisel